ระบบนัดหมายตรวจ COVID-19 คลินิกตรวจโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันคลินิก ARI เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564เป็นต้นไป

ราคาค่าบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19

"รับตรวจคนไทยและต่างชาติ"

1,500 บาท

เปิดรับการตรวจโควิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.จำนวน 100 คน/วัน รอบเช้า 60 คน รอบบ่าย 40 คน (รับบัตรคิวบริการ walk in 50 คน/วัน)

ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์