ระบบนัดหมายตรวจ COVID-19 คลินิกตรวจโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน


ติดต่อเรา :

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

คลินิกตรวจโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARI Clinic)

ที่อยู่ (address)
24/56 หมู่3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

เวลาให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

02-521-0943-5

Email

IUDC.DDC.MOPH@gmail.com