ระบบนัดหมายตรวจ COVID-19 คลินิกตรวจโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันคลินิก ARI ปิดบริการตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564เป็นต้นไป

ราคาค่าบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19

"รับตรวจเฉพาะคนไทย"

1,500 บาท

เปิดรับการตรวจโควิดเฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เท่านั้น เวลา 8.00-15.00 น.จำนวน 100 คน/วัน รอบเช้า 60 คน รอบบ่าย 40 คน (รับเฉพาะจองคิว online เท่านั้น)