ระบบนัดหมายตรวจ COVID-19 คลินิกตรวจโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันกรุณาเลือกวันที่ด้านบนก่อนการลงทะเบียน!

หมายเหตุ! ระบบจะทำการเปิดให้จองก่อนล่วงหน้า 2 วัน

หากวันที่ท่านเลือกมีการนัดหมายเต็ม ท่านสามารถ Walk-in เข้ามารับบริการตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น.จำนวน 60 คน/วัน รอบเช้า 30 คน รอบบ่าย 30 คน (เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น)